Återvinningen i Linköping

bilden föreställer Återvinningen i Linköping

Hjälpverksamheten Återvinningen i Linköping har haft legat på olika platser genom åren. Om mitt minne inte sviker var den första secondhand-butiken belägen ute i Hackefors industriområde. Nu har Återvinningen dock flyttat sin verksamhet till Industrigatan 38 i Linköping, se här. Återvinningen är en secondhand och loppmarknad eller loppis, du väljer själv hur du väljer att definiera Återvinningen i Linköping. Liksom flera andra secondhand-butiker eller loppisar har även Återvinningen en välgörenhetsverksamhet kopplad till sig. Hjälp-verksamheten startade först i Motala och därefter tillkom även butikerna i Linköping och Norrköping. Meningen är att överskottet ska gå till utsatta grupper och främst barnhem, äldreboenden och till andra utsatta grupper i Lettland. Överskottet ska även gå till bättre behövande i Östergötlands-regionen. Det kan handla om personer med ekonomiska svårigheter eller till personer med olika funktionsnedsättningar.

Återbruket Tekniska Verken

Till det som nu kallas Återbruket och som är en uppsamlingsplats som finns på Återvinningscentralerna Ullstämma, Gärstad och Jägarvallen kommer mycket av de varor som därefter fördelas vidare till Återvinningen i Linköping. Tidigare var organisationen Myrorna placerade med sina uppsamlings-containrar på Tekniska Verkens återvinningscentraler. Men Myrorna blev då förfördelade på grund av sin monopolistiska ställning på marknaden. På grund av det finns nu istället en annan uppdelning mellan olika seconhand-verksamheter i Linköping. Det är härifrån som Återvinningen i Linköping också får en stor del av sina varor. Men det är inte endast från återvinningscentralerna som Återvinningen får sina varor.

Varor på Återvinningen i Linköping

För att ge lite olika exempel på varor som Återvinningen erbjuder listar vi nedan några exempel:

  • Kläder
  • Vintage-prylar
  • Böcker
  • Porslin
  • Tyger
  • Möbler
  • Köks-prylar
  • Leksaker

Hela utbudet  på Återvinningen i Linköping är alltså helst styrt helt av de gåvor som privatpersoner och som Tekniska Verken skänker till denna verksamhet. Och i bästa fall får behövande i regionen den hjälp de behöver i form av prylar eller ekonomiskt understöd. Återbruk och återvinning är dessutom något som gagnar hela samhället och bidrar till hållbar utveckling i det lilla och i det stora.