Ellen Keys Strand

bilden föreställer Ellen Keys Strand

Strand eller Ellen Keys Strand som det också kallas är som det låter alltså författaren Ellen Keys tidigare privatbostad. Huset ligger vid Omberg på den sydöstra sluttningen nära Vättern. Strand blev byggt åren 1910-1912. Det var arkitekten Yngve Rasmussen som gjorde ritningarna till huset. Att utsikten ut mot Vättern vid foten av Omberg dessutom är helt fantastisk är det inte många som säger emot. Om du är på en guidad visning på Ellen Keys Strand en vacker och klar dag kan du med behållning bara bli stående för att insupa den vackra trädgården och de vackra  naturmiljöerna kring foten på Omberg. Man känner snabbt i atmosfären kring huset en tydlig närvaro av konstens vingslag. Det blir snart lätt att förstå hur denna plats har varit och är en självklar plats och när jag själv minns tillbaka på ett besök för flera år sedan blir det självklart för mig att tänka att jag vill åka dit på en återvisit.

Ellen Key som person och funktion

Ellen Key (1849-1926) var en välbildad borgerlig dam som ursprungligen kom från Västervik. Hennes far var riksdagspolitiker och kanske är det inte en slump att även Ellen Key i sitt författarskap blev en tydlig politisk röst under sin tid. Hon var i princip helt självlärd. Ellen Key hade under hela sin uppväxt också fri tillgång till familjens eget bibliotek. Stora delar av detta bibliotek finns än idag bevarat på Ellen Keys Strand. Ellen Keys mest kända verk är Barnens århundrade (1900).

 Att vara en bildad kvinna på den tiden hörde inte till vanligheterna så under hennes karriär fick hon utstå både negativ och positiv kritik. Många omnämner henne som en dåtidens humanist och feminist men då bör man lägga tonvikten på ”dåtidens”. Det eftersom dåtidens politiska klimat i hög grad var färgat av dåtidens humanism, feminism, Darwinism och rashygien.  

Ellen Keys Strand som kulturminne

1914 startade Ellen Key stiftelsen ”Strands vilohem för kroppsarbetande kvinnor”. Hon skänkte sitt älskade Ellen Keys Strand till stiftelsen. I samband med hennes död blev stiftelsen verklighet och den blev aktiv. Delar av Ellen Keys arv i kombination med andra vänners penga-gåvor blev stiftelsens kapital. Under perioden 1 maj – 30 september kunde kvinnor över 25 år ur olika klasser ses på Ellen Keys Strand vid Omberg. Det är lätt att förställa sig att dåtidens ”kroppsarbetande kvinnor” hade stort behov av denna respit. Att kroppsarbete i början av 1900-talets sekel kan ha haft en annan innebörd då än nu tror jag är ett rimligt antagande.