Sevärdheter

Vad är en sevärdhet egentligen? Kanske är det en plats, ett ting eller en byggnad som vi förväntar oss att en turist, en invånare eller en besökare i Östergötland tycker är värd att se. Är det så enkelt som det låter, eller kanske inte. I bästa fall är en sevärdhet både kopplat till något att göra samt något att se eller uppleva. Här ska vi försöka vara både traditionella och moderna i vårt sätt att förstå sevärdheter i Östergötland. Vi vill gärna sätta vår egen prägel på definitionen av vad en sevärdhet är. Att du som turist, besökare eller invånare ska kunna få behållning av de sevärdheter i Östergötland vill vi naturligtvis också. Vi vill också att du hittar aktiviteter värda att uppleva och som ger dig mervärde.  

Sevärdheter vår definition

Under menyindelningen Sevärdheter har vi valt att inkludera platser, byggnader, och historiska platser och även ibland aktiviteter som sevärdheter. Det finns också en helt egen meny som heter just historia, se här. Så vad innebär det? Kan en sevärdhet också vara historisk. Svaret vi föreställer oss är ja på den frågan. En sevärdhet i Östergötland, kan det vara en plats. Jo, det skulle det kunna vara. Kan en sevärdhet också vara förknippad med en aktivitet? Högst sannolikt är svaret på frågan.

Vi väljer alltså att definiera sevärdheter i Östergötland som något som är värt att se och som kan vara en plats av historisk eller av händelserik innebörd. Ibland kommer vi därför hamna i svårigheten att i vår menyindelning hitta en tydlig gränsdragning mellan Sevärdheter, Historia och Aktiviteter. Men vi ska göra vårt bästa. Ibland erbjuder en sevärdhet också berättelser av historisk karaktär och ibland är sevärdheten också förknippad med en aktivitet. I dess lägen är vårt mål att skriva flera inlägg om samma företeelse och för att underlätta för dig som besökare att navigera kommer vi att internlänka mellan de olika inläggen.