Boxholm

Vad är Boxholm. Är Boxholm osten eller människorna? Är Boxholm storlek eller litenhet.