Marknader

Under följande meny kommer du att kunna läsa om olika marknader. Det gäller marknader du kan besöka i Östergötland. Följande sida kommer också att innehålla ett kalendarium över olika marknader i Östergötland så att du snabbt kan navigera i utbudet. Ambitionen är också att länka dig till respektive Marknad via den artikel som finns skriven om respektive marknad. I nuläget, det vill säga hösten 2020 kommer givetvis Corona-restriktioner att gälla för de allra flesta marknader under 2020. Vissa kanske kommer att bli helt inställda medan vissa kommer ha möjlighet att hålla öppet men med vissa begränsningar. Men vi vill ändå ge dig en rimlig uppfattning om vilka marknader som du kan besöka.

Kalendarium marknader i Östergötland 2020

Här nedan framgår inget uttalat kalendarium för marknader för hösten 2020. Detta gäller både höstmarknader och julmarknad i Östergötland. Orsaken till att vi i nuläget inte publicerar någon information om exakt plats, tid och datum för marknader i Östergötland är av det skälet att det i nuläget inte går att säga mycket i detalj. Nutiden och den närmsta framtiden är i ett alltför osäkert läge som en följd Corona-viruset och Covid-19. Därför uppmanar vi alla som verkligen är intresserade av att besöka en höstmarknad eller en julmarknad i Östergötland att noga kontrollera med varje enskild marknadsanordnare vilken information som gäller för hösten 2020. Som besökare är det alltid tråkigt att bli stående i advents-kyla med frusna fötter och besvikna barn om det av någon anledning marknaden skulle vara inställd.

Så därför bör man i likhet med allt som berör offentliga tillställningar 2020 även kontrollera i förhand vad som är planerat för marknaden. Detta så att man inte blir besviken. En vacker höst och en god jul kommer sannolikt till oss även år 2020. Även om det blir med ett skralare utbud av marknader i Östergötland. När situationen kring detta är förändrad är dock vår förhoppning att kunna erbjuda intressanta artiklar och recensioner kring olika marknader i Östergötland. Och vi kommer att länka till respektive marknadsanordnare.