Rökstenen i Östergötland

Bilden föreställer Rökstenen i Östergötland

Vid Röks Kyrka i Röks socken finner du en ståtlig uppenbarelse. Nämligen den bastanta Rökstenen. Den mäter i tjocklek mellan 19-43 centimeter och är skriven med den 24-typiga futharken. Futharken är ett slags alfabet inom runskriften. Vad är det som är speciellt med denna sten, tänker du kanske. Jo, alltså svaret på den frågan beror helt enkelt på om du är intresserad av fornnordisk historia och kanske i synnerhet om du är intresserad av just runstenar. Om så är fallet, är mitt förslag verkligen att ta en tripp till denna historiska sevärdhet i Östergötland. Den är belägen nära Ödeshög som i sig utgör en sydlig gräns mot Småland. Rökstenen är cirka 382 centimeter hög och cirka 125 centimeter av dess höjd befinner sig under marken. Stenen är sannolikt från 800-talet och innehåller den längsta kända runskriften. Den är täckt med inte mindre än cirka 800 tecken.

Rökstenen som utflyktsmål

Liksom tidigare nämndes om Mårten Skinnares hus var även denna plats (Rökstenen) ett delmål på en mycket vanligt förekommande skolutflykt genom Östergötland. Flera generationer av barn från Östergötland har gjort sin skolresa till Rökstenen. Vissa av barnen fick kanske då upp sitt intresse för historia medan andra endast skådade en gigantisk och asymmetrisk granitsten på ett blåsigt fält i Östergötland. Man kan bara spekulera.

Hursomhelst har jag dock inte helt vetenskapliga belägg för detta men anar ändå att många kommer ihåg denna skolresa som ett vackert och roligt barndomsminne. Detta då oavsett om intresset för runskrift fanns eller inte. Jag tillhörde själv i hög grad en av de intresserade nördarna i klassen. Jag hade också läst om historia och om runskrifter i andra böcker som inte var skolrelaterade. En mer sansad analys som kanske är mest korrekt är att om du är intresserad av fornnordisk historia. Då är det ett intressant resmål, i annat fall är det i dagens läge inte en särskilt imponerande grej att se. Det är nämligen en gråsten som är ställd på högkant, kort sagt. Men med lite fantasi kan man alltid skapa en mytisk berättelse att berätta för barnbarn eller syskonbarn.