Stegeborg

bilden föreställer Stegeborg slottsruin

Förutom Stegeborg slottsruin i Östergötland går det att besöka flera olika slott. Vi har till exempel Vadstena slott, Ekenäs slott och Löfstad slott för att nämna några av de kanske mest uppmärksammade historiska slotten i Östergötland. Alla slott har sin specifika historia och sina specifika sägner och mystiska berättelser. Ibland är det kanske svårt att göra åtskillnad mellan en faktisk skildring av historiska fakta och exempelvis en sägen om ett Spöke i låt oss säga Ekenäs slott.

Men handen på hjärtan är det något som man behöver ta på så stort allvar egentligen? Historiska fakta uppbyggda på faktiska arkeologiska artefakter eller skrönor lästa i en gammal text på en hembygdsgård. Ibland kanske inte sanningshalten i materialet är det som främst får bestämma vad du som turist eller som tillfällig besökare i Östergötland är mest intresserad av. En i ert sällskap kanske har en alldeles särskilt intresse för renässans-arkitektur medan en annan vill läsa allt om ockulta läror, sägner och spöken. I så fall är sannolikt även Stegeborg slottsruin ett intressant resmål för er båda.    

Stegeborg och dess betydelse

Stegeborg slott har en lång historia. Den sträcker sig så långt bak som till 1200-talet. Det var tidigt en viktig befästning. På en liten Ö i havsviken Slätbaken ligger denna slottsruin. Det är sannolikt att Stegeborg tillkom ungefär samtidigt som staden Söderköping blev grundad. Stegeborg slottsruin har också under 1300-talet varit en så kallad bostadsborg. Även om de tidigaste skriftliga källorna återger bildandet av just Stegeborg är det mycket troligt att ortnamnet Stegeborg har en mycket längre historia än så. Man har en skriftlig källa som uppger namnet Staeka-borg vilket man tror syftar på stäk som har ungefärlig betydelse med stock. Man har hittat rester av så kallade pål-spärrar runt fästningen vid inloppet av Slätbaken. Dessa var tros vara från 1000-talet och de äldsta kanske från 600- till 800-tal.

Stegeborg har sannolikt haft en stor betydelse under Dackefejden då den angreps av Dackes män. Slottet blev dock inte intaget. Stegeborg slott hade också en stor betydelse i slaget om katolicismen den 8 september år 1598 mellan kung Sigismund från Polen och Karl IX (Hertig Karl). Denna batalj var ett förled i den stora kampen mellan protestantism och katolicism. Mellan ovan nämnda kungar bara några veckor senare slutade den blodiga striden i och med slaget vid Stångebro i Linköping.