Återvinning i Linköping

Nu har du väl har bestämt dig. Det är en söndag. Det är alltid en söndag. Så har du med några snabba goog-lingar hamnat på på Tekniska Verkens hemsida fått erfara att självklart är det inte söndagsöppet på återvinningen i Linköping. Ingen att återvinningscentralerna i Linköping har tyvärr öppettider som välkomnar ett mer nyliberalt förhållningsätt till det hårdkodade arbetarsverige. Helgdagarna är fortfarande heliga i den bemärkelsen. Ja, jag tycker som du också att det är konstigt att så fortfarande är fallet.

Resonemanget som följer med detta argument att det skulle vara konstigt härleder jag till det faktum att det i regel är på söndagar och för all del lördagar som Svensson överhuvudtaget har tid att köra sitt skräp för återvinning i Linköping. Lördagar är förvisso all återvinning i Linköping öppen men då är det istället begränsade öppettider till 16.30. Det är alltid tråkigt att ha en klagande röst. Jag försöker därför fokusera på det positiva med allt och det är hur skönt det är att ändå göra sig av med gammalt skräp som man inte behöver.    

Återvinning i Linköping, de olika stationerna

Du hittar sammantaget tre olika centraler för återvinning i Linköping. Dessa är Ullstämma återvinningscentral, Gärstad återvinningscentral samt Malmen Återvinningscentral. Man kan säga att de olika stationerna täcker de olika väderstrecken i Linköping. Och på så vis kan jag faktiskt tycka att det finns en god tanke bakom och att utbudet är tillräckligt. Det finns väl vissa perioder när det förekommer viss trängsel för återvinning i Linköping. Eftersom det också faktiskt existerar undantag för vad du som lekman inte får avyttra på Tekniska Verken bör du läsa rekommendationerna före ditt besök. Det är alltid smart att planera både för sin egen utrensning men också i syfte att slippa bli ivägkörd från en återvinningscentral utan att ha fått möjlighet att göra sig av med sin last.