Återvinning

Återvinning i Östergötland

Timman är slagen, det är dags för dig att ta ditt pick och pack och påbörja utrensningen av gamla saker, kanske redan i helgen. Detta kan vara en av de roligaste sysslorna i hela världen men också en av de sysslor som ger absolut mest upphov till irritation, ångest och konflikt. Därför är det viktigt att du tänker över hur du sköter din återvinning i Östergötland. Vad är du redo att slänga och vad vill du spara, på kort och på lång sikt. Att i sammanhanget ha en väl utarbetad strategi kommer att hjälpa dig i dina planer med utrensning och sopsortering.

Till exempel, du är boende i Östergötland och har till helgen för en gång skull fått lite tid över till att rensa på vinden. Det är nu det börjar. Det är självklart söndag och all återvinning i Östergötland är för dagen stängd, alltså återvinningscentralerna. Skit också; kanske du tänker och känner kanske också att du inte har någon anledning att påbörja en rensning. Där tar du dock mycket fel, för om det är något du har tid med så är det att rensa bort gammal junk i skrymslen på vinden, i källaren eller i förrådet. Det är nämligen en mycket tidskrävande process som du absolut kan behöva hela din lediga söndag till. Dessutom kan en rensning vara lika mentalt befriande som ett ordentligt core-pass på gym.    

Olika Återvinningscentraler

I denna meny på Östergötland Runt är vår ambition att lista och ordna samtlig återvinning i Östergötland. Det vill säga, vi vill hjälpa dig att få en överblick över utbud, placering och öppettider och annan relevant information. Var hittar du de olika återvinningscentralerna och vilken är din närmsta återvinningscentral? Är den öppen på söndagar med mera? Var kan jag slänga min julgran? Alla är det frågor som snabbt behöver svar och du som Östgöte snabbt vill hitta ett svar på. Där kommer Östergötland Runt till din undsättning vare sig det gäller Linköping, Motala, Mjölby, Boxholm, Vadstena, Söderköping eller Norrköping.  

Hur funkar återvinning i Östergötland

Jaha, du har i alla fall kommit på att du behöver rensa bland allt ditt skräp. Och tro det eller ej men det är inte helt alltid helt självklart hur du ska återvinna i Östergötland. Inte hur man ska återvinna i andra landskap heller för den delen. Det kan nämligen skilja sig en hel del mellan kommuner och länsstyrelser. Det är inte helt självklart faktiskt hur det statliga ansvaret och det kommunala ser ut i sammanhanget. Men om du har för avsikt att besöka en återvinningscentral är det samtidigt enkelt att glömma bort att det dessutom finns enklare återvinningsstationer och återvinningsrum i de flesta bostadsrättsföreningar.

Vid återvinningsstationerna finns ofta en skriftlig instruktion om hur du ska sortera dina sopor, det vill säga papper, wellpapp, plast, metall, glas och så vidare. Ofta står det skrivet direkt på containrarna. Så är det också i de olika återvinningsrummen som finns runt om i Östergötland och mer specifikt i Linköping. Men själv kan jag tycka att även om instruktionerna som Tekniska verken i sig är tydliga är det inte alltid helt självklart hur du ska återvinna och källsortera ditt avfall. Det är i dess fall jag tycker att man kan behöva ett förtydligande. På följande länk hittar du hjälp i din sorteringsambition.   

Återvinna biologiskt avfall

Gröna påsen har nu varit i bruk i cirka 10 år i Linköpings kommun. Alla vet varför den finns och vad du ska lägga i den gröna påsen, nämligen ditt biologiska avfall, det vill säga matrester med mera. Begreppet gröna påsen har blivit allmänt känt och få är de invånare i Linköpings kommun som inte känner till begreppet om det ens finns någon.

Som ni märker valde jag att inte skriva just Linköpings kommun eftersom det är just Linköpings kommun som har den gröna påsen. Det kan nämligen skilja sig mycket mellan kommuner. Men de allra flesta kommuner i Östergötland har nu funnit ett sätt att särskilja matrester och andra brännbara sopor i syfte att framställa biogas. Att ha en egen kompost är dock inte en nyhet för den äldre generationen. Ur ett mer borgligt skrå har familjen med villa länge och ofta nyttjat sin egen kompost i trädgården. Dock med något skiftande resultat. Processen har varit omständlig, i alla fall att kunna utvinna näringsriktig jord ur myllan.   

Återvinning i Östergötland och något ovanligare avfall

Vet du till exempel hur du ska återvinna en gammal uttjänt stearinstump från julens mysiga stunder. Eller ta exempelvis en gammal marschall som det finns stearin kvar i. Det bör då alltså vara en blandning av att återvinna metall och stearin. Det finns en hel del produkter som förekommer dagligen men som inte är helt lätt att veta hur du ska sorter. Nedan har jag sammanställt en lista över olika sopor och hur dessa ska bli källsorterade på återvinning i Östergötland:

  • Stearin
  • Fönsterkuvert
  • Julgran
  • Däck
  • Pringles chips
  • Porslin och keramik
  • Avfall rivning
  • Mjölkpaketets plastmunstycke

Ovan har jag alltså försökt lista de sopor som för mig kanske är de minst självklara produkterna som behöver hamna i källsortering. I alla fall är det detta jag föreställer mig. Du kan säkerligen komma på även flera. I så fall ta gärna kontakt med oss så att vi kan revidera i artikeln och göra den mer fyllig och komplett. 

Stearinljus

Som exempel kan vi ta den första punkten i listan nämligen stearin mycket bestående av animaliskt fett. Vad är då först och främst stearin jo just det kan du läsa om här . Det är i grunden en fettbaserad produkt men med vissa andra kemikalier tillförda. En annan när närbesläktade substans är paraffin som också är fettbaserad. Men även andra kemiska och syntetiska produkter kan vara tillförda. Vanligt kan du kanske minnas att du någon gång har läst på en förpackning där det uttryckligen står skrivet att den med säkerhet innehåller 100% stearin. Den kemiska sammansättningen i paraffin är i högre grad sammansatt av syntetiska ämnen och kemikalier och har även i perioder varit direkt giftig att inandas.

Nu gick jag uppenbarligen alltför djupt in i stearin utan att tänka på att det är just återvinning i Östergötland som vi diskuterar i denna artikel. Kortfattat är alltså stearin och paraffin som jag ser både lika och olika. I stearin tycks kemiska ämnen ingå och så även i paraffin. Stearin innehåller mer ”naturligt” animaliskt fett och paraffin mer av kolväten. Av det skälet känns det spontant som att paraffin bör källsorteras på ett sätt och stearin på ett annat.

Det låter sannolikt som att paraffin är mer kemiskt avfall. Men nu till den stora frågan. Kan stearin källsorteras som biologiskt nedbrytbart avfall. Faktiskt inte, jag blev också förvånad när jag läste det. Men stearin ska du slänga direkt i soppåsen för brännbart. Och visst brinner stearin. Det råder det ingen tvekan om då det är just det som är syftet med stearinljus. Därför utmynnar min fråga snarare i om stearin och paraffin är miljöfarligt. Här kan jag tyvärr inte svara dig men mitt förslag är att du kontaktar din lokal återvinningscentral för att undersöka den saken närmare.    

Fönsterkuvert

Jo eventuellt sitter du och går igenom posten för dagen. Du sprättar och river i högen och skapar olika höger. Säkert tre olika högar där den ena heter ”släng” den andra ”vet ej” och den tredje ”spara”. Enligt min föreställning är det ett ganska klassiskt upplägg för den mer klassiska postrensningen. Där i havet av papper är det inte helt osannolikt att i alla fall cirka 50% bör utgöras av så kallade fönsterkuvert.

Visst minns ni väl att det tidigt under 90-talet för miljömärkta kuvert med svanen-märkningen.  Så är det även idag. Men fönsterkuvert, ska det blev sorterade bland tidningar, papper eller plast. Inte heller minst med tanke på klisteretiketten som du förseglar kuvertet med. Vilka ämnen kan klistret tänkas utgöra. Jag ska se vad vi kan utläsa av Tekniska verkens råd i frågan. Kanske är det av ovanstående skäl som Tekniska verken väljer att även lägga kuvert av alla slag i soppåsen eller i hushållssoporna. Någon tydligare motivering anges inte på sidan.  

Julgran

Jag tog med exemplet julgran men inte av skälet att det är ett vanligt förekommande problem i vardagen under årets samtliga dagar utan att det snarare är ett stort och vasst problem i några enstaka dagar per år eller egentligen en dag per hushåll. Det vill säga den dag man väljer att slänga den trötta stickiga styggelsen. Här har faktiskt Tekniska Verken ordnat en version av smidig lösning för granhämtning där du i förhand kan anmäla hämtning. Givetvis är det också möjligt att dumpa granen på din närmsta återvinningscentral. Välj den återvinning i Östergötland som passar dig bäst.

Däck

Däck tar du helt enkelt med till din lokala återvinningscentral. Det är möjligt att avyttra däck i olika storlekar och sorter. De har en särskild ställplats på återvinningscentralerna i Linköping. Så alltså inget särskilt konstigt med det. Men visst är det lätt att få för sig att de kan vara annat än rent gummi och så kan det säkert vara. Därför har de en egen plats på återvinningscentralerna.

Pringlesburk

Hur ska du sortera röret av dina Pringles-chips? Det tycks bestå av plast, papper och metall. Detta är en fråga som jag har funderat över i flera år men aldrig fått för mig att googla efter. Därför gör jag det nu; genom att göra en googling blir jag härledd till denna sida på Dalaavfall https://dalaavfall.se/sorteringsguide/pappersforpackning/pringlesburk/ där framgår faktiskt att den pringlesburk ska källsorterad som pappersförpackning. Jag kan tvvärr inte svara på hur det är generellt för återvinning i Östergötland, men sannolikt gäller detsamma.

Porslin och keramik

Egentligen är denna punkt kanske den mest tydliga då jag redan i dagsläget känner till att det finns en särskild avdelning för keramik och porslin. Denna var ganska intressant tycker jag nu efter att ha sökt på sorteringsguiden på Tekniska Verkens hemsida verkar det som du kan sortera keramik och porslin antingen som direkta sopor i soppåsen.

Du kan också välja att lämna dessa till det så kallade återbruket. Säkert finns för återvinning i Östergötland säkert en motsvarighet till Återbruket i Linköping. Själv vet jag dock att jag vid något tillfälle valde att kasta keramik-krukor i deponi. Och som jag förstår saken är deponi detsamma som att gräva ned sopor i jorden och alltså det sista du bör göra som anhängare till återvinning och återbruk.

Avfall vid rivning

För större kvantiteter, det vill säga, en helt riven friggebod eller liknande är mitt råd att du tar kontakt med din lokala återvinningscentral. Det kan nämligen ha betydelse om du har mycket avfall att avyttra eller inte. Det kan också handla om en kostnad.

Mjölkpaket

Självklart tänker du pappersförpackning och det stämmer förutom det faktum denna förpackning ofta består av ett gängar plastmunstycke och en plast-kork. Ska man skära bort munstycket från förpackningen. Jag gör en googling för att se vad som stämmer. Det verkar som att du som konsument ska skruva bort plastkorken och slänga den i plaståtervinningen och kasta själva förpackningen i kartongåtervinningen. Detta trots att plastmunstycket får sitta kvar.