Omberg i Östergötland

bilden föreställer Omberg i Östergötland

Som det låter är Om-berg ett berg. Och för den analysen behöver vi inte en spetskompetent hjärnkirurg. Vid insjön Vättern ligger Omberg i Östergötland. Berget ligger cirka 240 meter över havet och ligger i både Vadstenas och Ödeshögs kommun. Hur man beskriver måtten på Omberg beror säkert på till vilket syfte man har. Om mitt syfte till exempel är att skriva ordentligt och skrytsamt om Omberg kan jag välja att säga att hjässan på Omberg befinner sig 262,8 meter över havet och mer specifikt exakt 174,7 meter över Vättern, se Wikipedia.

Ombergs geologi

Ombergs bergart är framförallt av grovkornig granit. Men om man ser till Ombergs historia och i den bemärkelsen åsyftar Ombergs totala ålder så lång tillbaka som 1800 miljoner år bakåt i tiden. Den mätningen har gjort i de lager av Gnejs som främst förekommer vid bergets sydvästra delar.  

Omberg som sevärdhet

Faktum är att Omberg i Östergötland är en populär sevärdhet. Kanske är den en av Östergötlands mest besökta. Man räknar med att cirka 350 000 personer besöker Omberg per år. Omberg har en del av sig med utsikt över vackra Vättern. På den andra sidan av Omberg kan du se över näst intill hela Östgötaslätten. Eller kanske är det en överdrift. Men i klart väder kan du i alla fall se mycket långt både över slätten och över Vättern. Det är en vacker dagsutflykt att vandra upp till hjässan på Omberg och kanske är det därför Omberg är en så populär besöksplats.   

Omberg en plats för konst och historia

Förmodligen är det den vackra naturen kring Omberg i Östergötland som också har lett till att konstföreningen Omkultur existerar. Det är vanligt att till exempel författare, bildkonstnärer och formgivare bosätter sig i området kring Omberg. Man tror att ordet Omberg ursprungligen kan ha betytt ungefär dimberget eller berget som är omgivet av dimma. Detta är givetvis inte bara en gissning utan något som språkforskare i fornnordiska genom år av forskning har dragit som en rimlig slutsats. Det står klart att Omberg har en lång historia bakom sig som historisk boplats. Det finns många arkeologiska fynd som tyder på det till exempel den fornborg som har funnits på Omberg hjässa.

Ekopark Omberg i Östergötland

För dig som tycker om att vistas i naturreservat, nationalparker eller liknande kommer säkerligen att lära dig att också uppskatta Ekopark Omberg. En Ekopark och ett naturreservat är liknande företeelser men det finns också skillnader. En ekopark har ofta ett skogsägande företag som förvaltare medan ett naturreservat allt som oftast förvaltas av ex. en länsstyrelse.  Ekopark Omberg är en stor ekopark som innehåller kring 1700 ha mark. Ett mål med Ekopark Omberg är att omvandla stora områden granskog till mer öppen ängsmark och till lövskog. Ytorna som man då friställer syftar till att göra så att ekarna på Omberg växer starkare och bättre. På Omberg finns mer än 1000 unga ekar och cirka 400 äldre ekar. Det är en vacker syn att skåda dessa uråldriga ekar. Faktum är att en ek kan bli mer än tusen år gammal. Den kan också stå upprätt flera hundra år efter sin egen död. Ett fascinerande träd eken och vi rekommenderar dig verkligen att besöka Ekopark Omberg när du ändå besöker Omberg.      

Rödgavels grotta

En gavel och dessutom en rödgavel som grotta. Vad kan det tänkas vara. Jo, det är helt enkelt en den största grottan på Omberg. Grottan heter Rödgavels grotta och leder hela 21 meter in i berget hela 21 meter och har en takhöjd om ca 12 meter. Det är med andra ord ett relativt omfattande hålrum. Rödgavels grotta är dock inte helt lätt att nå. Den entusiastiska besökaren behöver nämligen en båt eftersom grottan ligger i anslutning till Vättern. Rödgavels grotta är heller inte den enda grottan, det ligger faktiskt flera hålrum i nära anslutning till Rödgavels grotta. Sägnen säger att Rödgavels grotta förr i tiden ska ha varit väl bebodd av trollen.  

Från slätten och upp på berget

Själva namnet Omberg är en gammal språkhistorisk kvarleva och tros komma från ordet ”ama” som ska betyda ungefär rök, dimma och/eller berg. Vid bergets nordvästra delar ligger Borgen Omma som är en av tre olika fornborgar och just Ommas borg byggdes kring 400-500-talet e.Kr. Den heter också för vissa drottning Ommas borg. Ur ett relativt brett perspektiv kan vi säga att vi har att göra med ett ganska litet berg, det mäter som tidigare nämnde endast ca 240 meter över havet. I jämförelse med till exempel Kebnekajse som har en höjd om totalt 2096,8 meter över havet. I det perspektivet framträder kanske Omberg inte som ett imponerande underverk. Det utgör i höjd alltså ca 1/8 av Kebnekajses totala höjd. Men om vi tar den lokala Östgötens perspektiv kan vi alltså beskriva en punkt 240 meter över havet i jämförelse med ett stort hav av en ytterst flack natur och jordbruksbygd. Då blir Omerg tillsammans med Vättern en intressant del av Östergötland att besöka.

Hjässaborgen och Ombergs hjässa

Den kanske mest välbesökta platsen på hela Omberg är förmodligen hjässan, det vill säga toppen av berget. När du når dit inser du snabbt att du inte är den första människan att kliva på Ombergs topp. Där finner du nämligen den mycket gamla så kallade Hjässaborgen. Hjässaborgen är en av de sammanlagt tre fornborgar som finns i närheten av Omberg. Tidigare i texten nämnde jag även Ommas Borg som är ytterligare en. Den tredje och mest välbevarade fornborgen heter Borggården. Det som idag finns kvar av Hjässaborgen är kanske inte så imponerande. Men om du med hjälpa av fantasin kan föreställa dig denna cirka 450 meter långa stenvall och lägger på ytterligare några meter på höjden inser du snart att Hjässaborgen ändå på sin säkert utgjorde en betydande befästning.

Pers Sten

Pers Sten är egentligen ett stort flyttblock som ligger intill bilvägen. Kring Pers Sten förekommer en mytbildning om att det var jätten Per i Tiveden som kastade stenen i syfte att krossa kyrkklockorna på Omberg i Östergötland. Jätten ska tydligen ha blivit mycket störd av allt ringande. Historian är en myt och därför är det nog smart att hantera sanningshalten med skopa salt.    

Västra väggar

Västra väggar finner du som det låter på Ombergs västra sida som leder ned mot Vättern. Det är en klippbrant som är mycket brant och som kan ge en känslig person med svindel en obehaglig känsla. Om du inte är rädd för höjder är det snarare en helt fantastisk klippa med utsikt över Vättern. Enligt min mening är det klart värt att ställa bilen för att traska ut på klippavsatsen. Det är en särskilt bra plats om du till exempel skulle vara intresserad av foto.

Ombergs turisthotell

I en tidigare artikel har jag redan skrivit om Ombergs turisthotell och vad verksamheten idag kan erbjuda. Ombergs turisthotell är helt klart också en sevärdhet som du verkligen bör besöka om du valt att spendera dina timmar på Omberg för en dag. Ombergs turisthotell är en självklar symbol för att Omberg blev och har blivit en attraktiv plats för turister att besöka. Byggnaden stod färdig år 1914 och har därför drygt hundra års historia bakom sig.

Borggården

Som jag nämnde ovan är den bäst bevarade fornborgen på Omberg den som kallas Borggården. Den är sannolikt den minsta borgen men är samtidigt bäst bevarad. Och när jag menar bäst bevarad är det ändå inte en fullskalig fornborg som kräver lite extra fasadtvätt. Det är fortfarande en ruin. Du hittar Borggården cirka två kilometer norr över från Hjässaborgen.