Badplatser

Här ska vi försöka återge och beskriva de mest besökta och mest omtyckta badplatserna i Östergötland. Vi ska också försöka erbjuda dig läsning om några utmärkande detaljer för varje badplats. Östergötland är ett stort län. Och eftersom vi har mest erfarenhet från Linköpingsområdet med omnejd blir vår ambition att med tiden göra fler och fler nöjda med sin läsning. Även om vårt huvudfokus i början kommer att vara badplatser främst i och kring Linköping. Men vi kommer också berätta om badplatser i dess grannkommuner såsom Mjölby, Motala, Boxholm och Borensberg. Med tiden vill vi också röra oss mer mot kustområdet och mot Norrköping i våra berättelser.

Badplatser och subjektiv kvalitet

Som sagt är vår ambition att så rättvist som möjligt recensera dessa badplatser i Östergötland. Vi skriver på ett sådant sätt så att ett visst mått av subjektivitet kommer att skina igenom. Men självklart är meningen att du som läsare kan återuppleva våra besök själv och skapa dig en egen uppfattning av ditt besök. Vi är väl medvetna om att kvaliteten på de många badplatserna i Östergötland är varierande. Det kan bero på flera olika faktorer. Till exempel kan det beror det på vem/vilken huvudman som är ansvarig för underhåll. Men givetvis också aspekter såsom tillgång till toalett/dass, om det finns kiosk och om det finns möjlighet till skugga eller soptunna på badplatsen har också betydelse. Helt enkelt allt som kan vara av betydelse för dig som besökare av badplatsen ska vi försöka belysa. Är det sandbotten, stenbotten, dybotten, sandstrand eller gräs-strand.

Måhända finns ännu fler faktorer som vi tror kan ha betydelse. Som sagt betrakta gärna denna webbsida som en i mängden. Det vill säga, låt inte våra subjektiva analyser styra dig alltför mycket på din äventyrsresa efter dina bästa badplatser i Östergötland. Vi vill att du på din resa själv skapar dig en uppfattning om vilka badplatser du anser är bäst och vi är alltid nyfiken på dina synpunkter.