Löfstad slott

löfstad slott Östergötland

Löfstad slott är en intressant byggnad. Det är sin nuvarande form en stilistisk kvarleva från 1800-talet. Själva slottet har i grunden äldre anor än så. Slottet har haft många ägare. Alltsedan den första delen av 1600-talet då slottet blev byggt har många adliga namn figurerat i dess historia.  Under årsintervallet 1637-1660 lät man bygga Löfstad slott. Det är alltså ett byggnadsprojekt som pågick sammanlagt 23 år. Om du nu i tanke backar 23 år tillbaka i tiden så förstår du nog vilken fantastiskt lång tid det ändå är. Försök nu komma på något annat byggprojekt i nutid som har tagit lika lång tid. Du kan inte, eller hur?!   

Löfstad slott och dess historia

Den som lät upprätta slottet var adelsmannen vid namn Axel Lillie. Han tjänstgjorde på en hög position i armén under 30-åriga kriget. Ända fram till 1700-talets slut stod Löfstad slott i sin ursprungliga prakt tills det i januari 1750 råkade ut för en omfattande brandkatastrof. Branden medförde att det vi idag kan skåda och betrakta som Löfstad slott vid tiden före branden hade ett något annorlunda utseende. Dock finns även vissa delar kvar i sin ursprungliga form, till exempel portalerna och antalet våningar på slottet. Hela taket fick dock en annan karaktär som låg mer i tidens anda. Alltså är de nyare delen av slottet från början av 1800-talet.  

Att göra

Slottet erbjuder en hel del olika aktiviteter och Värdshuset erbjuder både lunch och under säsong även julbord. Andra möjligheter är att delta på slottsvisning, visning utanför slottet och/eller spökvisning. Som besökare på Löfstad slott kommer du därför inte vara sysslolös och särskilt inte om du faktiskt har ett intresse för historia och historiska platser i Östergötland. Som alla slott som går att besöka har även detta slott sin intressanta historia och sina sägner. Slottet förvaltas och ägs av Östergötlands museum. Slottet erbjuder även kurser inom inredningshistoria. Särskilt intressanta är dessa kurser om du har ett stort intresse för inredning.